Správa cookies - Merymy

Správa cookies

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – cookies

 1. Všeobecné informácie

Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa
Za ochranu osobných údajov je zodpovedná spoločnosť MERYMY s.r.o., so sídlom Oravská Jasenica 256, 029 64 Oravská Jasenica, Slovenská republika, IČO: 51 994 429, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 72674/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu www.merymy.sk.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby Prevádzkovateľa
E-mail:  [info@merymy.sk]
Adresa:  Timotej Vráb, Oravská Jasenica 256, 029 64 Oravská Jasenica

Viac informácií o využívaní Vašich cookies našou spoločnosťou
Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, ich platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies nám umožňujú pamätať si Vaše preferencie a úkony (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o Vašej objednávke v nákupnom košíku). Používame ich s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránke superwebka.merymy.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies.

Cookies sú na stránke www.merymy.sk použité za účelom:

 1. fungovania webových stránok, merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach,
 2. prispôsobenia reklamy na mieru a jej zacielenie, ak ste na to udelili súhlas; jedná sa o tzv. automatizované profilovanie v rámci ktorého analyzujeme Vaše bežné osobné údaje a aktivity v online prostredí, na základe čoho Vám môžeme poskytnúť informácie, ktoré sú pre Vás zaujímavé a relevantné,
 3. retargeting, ak ste na to udelili súhlas.

Zber cookies na účely uvedené v písm. a) nemožno považovať za spracovanie osobných údajov, nakoľko tieto cookies sú posudzované v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zber cookies na účely podľa písm. b) a písm. c) možno považovať za spracovanie osobných údajov, nakoľko sú spracované pre účely prispôsobenia a zacielenia reklamy a pre retargeting. Tieto osobné údaje sú spracovávané na základe Vášho súhlasu, resp. na základe nastavenia Vášho webového prehliadača. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená v tabuľke nižšie. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Druhy cookies, ktoré používame:

 1. Základné umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 2. Prevádzkové slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 3. Reklamné slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa Vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem. Tento druh cookies môžete kedykoľvek zablokovať alebo odstrániť úpravou nastavenia súborov cookie vo Vašom prehliadači (Návod na ich zablokovanie nájdete nižšie).
 4. Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google Ads (predtým ako Google AdWords), alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné. V prípade takéhoto prepojenia a integrovania obsahu z iných webových stránok môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole v pozícií Prevádzkovateľa. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

Na svojich webových stránkach spracovávame nižšie uvedené súbory cookies s uvedenými účelmi a dobou spracovania:

Základné, prevádzkové cookies

Názov Účel Maximálna doba spracovania
Google Analytics Získanie štatistických informácií pre bežnú analýzu prevádzky na webe a jeho zlepšovanie podľa nastavenia, resp. spôsobu využitia internetového prehliadača

Reklamné cookies

Názov Účel Maximálna doba spracovania
Google Analytics Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google (profilovanie) podľa nastavenia, resp. spôsobu využitia internetového prehliadača
Google Ads Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opätovné zacielenie reklamy (retargeting) 540 dní
Facebook pixel Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné zacielenie reklamy (retargeting) 180 dní
Instagram Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Instagram, opätovné zacielenie reklamy (retargeting) 180 dní
Hotjar Nástroj na zaznamenávanie aktivity návštevníkov webu, za účelom zlepšenia fungovania stránky. 180 dní

Nastavenie cookies:

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. V prípade, ak nechcete využívať cookies, toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.

Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak viete kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Jednotlivé návody nájde na adrese:

 1. Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
 2. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
 3. Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
 4. Opera: opera.com
 5. Safari: apple.com.

Zabezpečenie údajov

Našu webovú stránku chránime prostredníctvom protokolu SSL (Secure Socket Layer), ktorý zabezpečuje šifrovaný prenos dát a overovanie ich autenticity, čím predchádzame ich zneužitiu.

Pravidelne aktualizujeme všetky používané programy a riešenia. Priebežne prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia tak, aby sme čo možno najkomplexnejšie chránili vaše údaje pred neželaným prístupom tretích osôb.

Aké sú Vaše práva?

Právo na prístup k údajom –máte právo vedieť o spracúvaní Vašich osobných údajov a či Vaše osobné údaje spracúvame.
Právo na opravu – máte právo na opravu chybne spracúvaných osobných údajov.
Právo na vymazanie – máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ je toto vymazanie možné (o.i. ak už Vaše údaje nepotrebujeme, odvoláte súhlas, spracúvame Vaše údaje nezákonne a pod.)
Právo na obmedzenie spracúvania –  máte právo obmedziť na čas spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ bude Vaša žiadosť napr. o opravu, o výmaz a pod. spracúvaná.
Právo namietať –  máte právo namietať ak Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu, napr. v prípade priameho marketingu.
Právo na prenosnosť osobných údajov – ak je to možné, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi),
Právo odvolať svoj súhlas – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to v prípade cookies nastavením Vášho prehliadača.
Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov – máte právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa ust. § 100 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov.
Ako môžete tieto práva uplatniť?

Môžete nás kontaktovať emailom na adrese: [info@merymy.sk], poštou na adresu našej spoločnosti: [MERYMY s.r.o., so sídlom Oravská Jasenica 256, 029 64 Oravská Jasenica, Slovenská republika].

 

Merymy
Compare items
 • Total (0)
Compare
0

Prihlásiť sa